Executare silita

Avocat Tanasuc Georgiana asigură asistenţă şi reprezentare juridică în domeniul excutării silite mobiliară şi imobiliară.

Acţiunile pe care le demarăm:

- Contestaţie la executarea silită, prin care solicităm anularea executării silite, anularea titlului executoriu; anularea tuturor actelor de executare silită;

- Anularea înfiinţării popririi şi restituirea sumelor poprite;

- Suspendarea executării silite şi întoarcerea executării silite (mai ales în momentul în care executorul judecătoresc a început sau urmează să scoată la licitaţie bunurile imobile/mobile pe care le deţineţi pe numele dumneavoastră sau pe care le deţineţi în comun: în devălmăşie);

- Suspendarea licitaţiei bunurilor imobile/mobile;

- Constatarea prescripţiei dreptului de a mai solicita executarea silită;

- Constatarea perimării executării silite;

- Anularea sumelor pe care creditoarea le solicită în plus şi pe care dumneavoastră nu le mai datoraţi (anularea sumelor nedatorate);

- Anularea sumelor solicitate de către executorul judecătoresc care nu au o bază legală.

Avocat Tanasuc Georgiana asigură consultanţă juridică în domeniul executării silite, analizarea dosarului de executare silită şi oferirea sfaturilor juridice pentru fiecare dosar în parte. In cadrul procesului intentat împotriva executării silite se invocă şi: prescripţia dreptului de a mai cere executarea silită, excepţia lipsei de reprezentant, excepţiai lipsei calităţii procesuale de creditoare etc.

ATENTIE!

• Demersurile în instanţă pentru anularea sumelor datorate, anularea executării silite trebuie începute cel mai târziu în 15 zile de la comunicarea oricărui act de executare silită. Orice somaţie sau adresă de înfiinţare a popririi ce provine de la un executor judecătoresc trebuie atacată în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia. Atacarea ulterioară peste acest termen va duce la respingerea acţiunii ca tardivă, indiferent dacă a intervenit prescripţia dreptului de a cere executarea silită.

• Demararea acestor acţiunii implică mai multe costuri: taxa de timbru, cauţiune, onorariu avocat etc.