Dreptul Muncii

Avocat Tanasuc Georgiana asigură consultanţă juridică în domeniul relaţiilor de muncă (drepturi salariale, salarii compensatorii, majorări salariale, sporuri; sancţiuni disciplinare, procedura de sancţionare disciplinară şi de concediere; pretenţii angajat/angajator etc. ), redactează contracte individuale de muncă şi asigură respectarea procedurilor din domeniul dreptului muncii în ceea ce priveşte: sancţionarea disciplinară sau concedierea de orice natură.

Asistenţă juridică ocazională/permanenta.