Dreptul Familiei

AVOCAT PAUN GEORGIANA DIN IASI asigura asistenţă şi reprezentare juridică de specialitate în faţa instanţelor judecătoreşti pentru clienţii aflaţi în străinătate (cu element de extraneitate), fără a fi necesară prezenta acestora la judecarea cauzelor privind: desfacerea căsătoriei, încredinţarea minorului, stabilirea domiciliu minor, pensie de întreţinere, autoritate părintească etc.

Servicii oferite:

- consultanţă juridică specializată în cauzele cu minori şi familie;

- redactare acţiuni de divort prin acord, din culpă comună, din culpă exclusivă, partaj, stabilirea autorităţii părinţeşti în mod exclusiv de către unul dintre părinţi etc.

- anulare/ nulitate căsătorie;

- înregistrarea tardivă a naşterii;

- acţiuni in tagada paternităţii;

- acţiuni privind stabilirea filiaţiei;

- tutela/ curatelă;

- punere sub interdicţie judecatorească;

Asistenţă juridică şi reprezentare în procese de:

- divort;

- partaj de bunuri mobile si imobile ( dreptul de a demara procedura partajului bunurilor dobandite in timpul casatoriei este IMPRESCRIPTIBIL!);

- pensie de întreţinere pentru minori(majorare, sistare sau diminuare);

- pensie compensatorie pentru desfacerea casatoriei din culpa exclusiva a unuia dintre sot, pentru celalalt sot;

- atribuire beneficiu imobil inchiriat;

- încredinţare spre creştere şi educare a copiilor minori;

- stabilirea sau tăgăduirea paternităţii copilului din căsătorie sau din afara căsătoriei;

- stabilire program de vizitare minori pentru unul dintre părinţi sau de către bunici;

- suplinire acord parental în vederea obtinerii pasaportului pentru minor (atunci cand celalalt parinte refuza nejustificat) – atat pe calea ordonanţei preşedenţiale (DE URGENTA), cât şi pe cale unui proces de drept comun;

- suplinirea acorului parental în vederea deplasării minorului în străinătate, in situaţia în care celălalt părinte refuză deplasarea/acordarea unei procurii notariale de călătorie etc.;

- obţinerea ordinului de protecţie a victimelor infracţiunilor de violenţă în familie (Legea nr. 217/2003).

- punerea in executare a hotararilor judecatoresti cu privire la minori (reincredintare minori prin intermediul unui executor judecatoresc; pensie de intretinere etc.)

Avocat Tanasuc Georgiana este dedicat profesiei sale, se implică activ in rezolvarea cu celeritate a cauzelor vizand situaţii exceptionale in care se află persoanele a căror drepturi şi legaturi personale cu minorul sunt încălcate de celălalt părinte/concubin/rudă, şi vine cu soluţii eficiente în vederea respectării principiului superior al minorului. Dovadă stau rezultatele notabile în domeniul litigiilor privind cauzele cu minori şi familie.