Drept comercial

Avocat Tanasuc Georgiana oferă consultanţă juridică în domeniul dreptului comercial şi societar.

Serviciile oferite:

- consultanţă juridică ocazională/permanentă;

- asistenţă la negociere/redactare contractelor comerciale;

- înfiinţări societăţi comerciale (S.R.L., S.R.L.-D, S.A., S.N.C., S.C.S, S.C.A.);

- înfiinţări Persoană Fizică Autorizată:PFA, Intreprindere Individuală: II, Intreprindere Familială: IF;

- modificări efectuate actelor constitutive: modificări de date, înlocuire administrator, adăugare cod CAEN, deschidere/închidere punct de lucru/sediu secundare, modificare sediu principal etc.;

- reprezentare în faţa Oficiului Registrului Comerţului;

- asistenta şi reprezentare în faţa autorităţilor financiare publice locale/judetene;

- recuperări creanţe şi debite prin demararea unor cereri cu valoare redusă;

- întocmirea şi expedierea de notificări, somaţii, adrese precum şi reprezentarea în faza de executare silită.