Drept Bancar – clauze abuzive

Avocat Tanasuc Georgiana asigură asistare şi reprezentare juridică în procesele demarate împotriva instituţiilor bancare, prin care se poate solicita:

- Denominarea creditului (CHF) la moneda naţională, respectiv în Leu, conversia creditului la moneda naţională la cursul valutar de la momentul acordării creditului;

- Constatarea nulităţii clauzelor abuzive, înlăturarea lor şi repunerea părţilor în situaţia anterioară, ceea ce înseamnă restituirea:

• comisionului de acordare

• comisionului de gestiune

• comision de administrare

• comisionului de risc

• comisionului de transformare

- Restituirea dobânzii solicitate în plus peste formula: marja fixă a băncii+indicele LIBOR/EURIBOR ;

- Anularea clauzelor abuzive prevăzute în actele adiţionale încheiate între părţile contractante;

- Redactarea notificări către unitaţile bancare prin care solicităm eliminarea clauzelor si comisioanelor abuzive.

Paşii ce trebuie să-i urmaţi în denunţarea unor clauze abuzive din cadrul contractul de credit:

1. Notificarea băncii în scris, arătând clauzele abuzive din contractele de credit, solicitând totodată, înlăturarea acestor clauze şi restutirea sumelor percepute în plus;

2. Dacă instituţia bancară nu răspunde solicitării noastre ori răspunsul acesteia este nesatisfăcător, vă recomandăm sesizarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului (ANPC), prin notificarea acestea în scris de către Avocat Tanasuc Georgiana;

3. Daca ANPC constată utilizarea în cadrul contractelor de adeziune care conţin clauze abuzive, aceasta va încheia un proces verbal şi va putea sesiza instanţa de judecată, în numele dumneavoastra, pentru a solicita obligarea bancii la modificarea contractelor aflate în curs de executare. Recomandăm şi subliniem că este ideal ca ANPC să sesizeze instanta de judecata în numele dumneavoastră, evitand astfel, în cazul respingerii cererii de chemare in judecată, să plătiţi cheltuieli de judecată solicitate de bancă.

4. Dacă ANPC nu intentează proces împotriva Băncii, dumneavoastră prin avocat puteţi intenta proces împotriva instutuţiei bancare, solicitând constatarea clauzelor abuzive şi restituirea sumele de bani percepute în plus de către aceasta. Se poate trece direct la sesizarea instanţei de judecată sărind primii 3 paşi în anumite condiţii stabile de comun acord la momentul încheierii contractului de asistenţă juridică.

Taxa judiciară de timbru nu se plăteşte, întrucat în cadrul litigiilor privind protecţia consumatorilor sunt scutite de aceasta taxa, însă vor exista taxe cu privire la onorariul avocatului pentru serviciile prestate.