Darea în plată

Avocat Tanasuc Georgiana asigură asistenţă şi reprezentare juridică în domeniul legii dării în plată, Legea nr. 77/2016 privind darea în plata a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite.

Serviciile oferite:

- Analiza contractelor bancare şi consiliere juridică;

- Asistare la proceduri de mediere şi conciliere între debitori şi instituţiile bancare;

- Notificarea Băncii în vederea restituirii bunului imobil şi în vederea stingerii obligaţiilor;

- Asistare în faţa notarului public în vederea trasferului de proprietate de la propietar către Bancă;

- Asistare şi reprezentare juridică în procesele intentate de către Bănci împotriva debitorilor (contestaţie împotriva notificării dării în plată);

- Asistare şi reprezentare juridică în procesele cu Băncile atunci când acestea nu dau curs notificării prealabile;

Important de ştiut de către clienţii noştrii:

Care sunt costurile pe care le presupune darea în plată?

Costurile impuse de această procedură sunt următoarele: costurile notarului public, costurile reprezentând cheltuielile de judecată în procedura judiciară (dacă Banca va formula contestație – vorbim atât de costurile reprezentării în instanță, cât și de eventualele costuri reprezentate de reprezentarea Băncii, prin avocat, dacă va fi admisă contestația acesteia).

Acțiunea promovată în instanță, prin care consumatorul cere instanței constatarea stingerii obligațiilor sale și pronunțarea unei hotărâri prin care se constată transferul dreptului de proprietatea este scutită de la plata taxei de timbru judiciar, dar implică costuri de demararea acţiunii prin intermendiul unui avocat.

După îndeplinirea cu succes a procedurii dării în plată mai este posibilă declanșarea unui proces pentru recuperarea sumelor plătite nedatorat (clauze abuzive)!

Este posibilă declanșarea unui proces ulterior dării în plată a imobilului, întrucât sancțiune pentru inserarea de clauze abuzive este nulitatea absolută, care operează retroactiv. Deși nu mai suntem în prezența unui credit în derulare/în ființă, se poate solicita repunerea părților în situația anterioară prin restituirea sumelor plătite în mod nedatorat în temeiul clauzelor abuzive. Astfel, Avocat Tanasuc Georgiana demarează acţiuni privind constatarea clauzelor abuzive din contracte precum şi recuperarea sumelor plătite în plus de către debitori (comisioane de administrare, de risc, de achiziţionare credit; diferență de dobândă plătită nedatorat, la care se adaugă dobânda legală, şi sau penalizatoare aferentă sumelor plătite în plus).